Hội thảo chuyên đề  Chuyển động thị trường nhượng quyền và những cơ hội mới

Ngày: 13/09/2018

Thời gian: 9:00 AM – 12:00 AM

Địa điểm: SIhub -Saigon Innovation Hub – 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.

8:30 – Đón khách & chuẩn bị.

9:00 – 9:30 – Chủ đềChuyển động thị trường nhượng quyền – Những cơ hội mới.

Diễn giả: Nguyễn Phi Vân – Đại diện Thương hiệu độc quyền của Triển lãm VIETRF.

9:30-9:50: Case study – Mô hình và bài học về nhượng quyền giáo dục.

Diễn giả: Nguyễn Huỳnh Thu Trúc – Founder & CEO – công ty Chấn Thanh – Arkki.

9:50 – 10:15: Cập nhật pháp lý nhượng quyền – Luật sư Hồ Hữu Hoành.

10:15-11:00: Q&A.

11:00-12:00: Networking.

Danh sách khách tham dự: