LEARN ABOUT VIETRF 2018

Hội thảo Bán lẻ và Nhượng quyền Thương hiệu: do Coex Việt Nam phối hợp với Retail and Franchise Asia thực hiện nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ các chuyên gia pháp luật, tài chính, bất động sản, bán lẻ, và các lĩnh vực khác để cập nhập những thông tin thị trường bổ ích liên quan đến ngành Bán lẻ và Nhượng Quyền. Hội thảo diễn ra trong xuyên suốt ba ngày diễn ra triển lãm.

Chương trình Hội thảo Bán lẻ và Nhượng quyền Thương hiệu

Ngày: 1-3/11/2018

Thời gian: 10:00 – 17:00

Địa điểmSECC – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn 

799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự hội thảo: https://ticketbox.vn/event/retail-franchise-73477/50233