EXHIBIT AT VIETRF 2017

Tải thông tin

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Triển lãm VIETRF 2016. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu cần thiết cho việc tham gia triển lãm. Riêng Sơ đồ gian hàng VIETRF 2016 và các tài liệu khác, xin liên hệ với BTC để có thêm thông tin.

Form Download
Mẫu đơn thuê điện
VIETRF 2018
Download
Mẫu đơn thuê tiện ích
VIETRF 2018
Download
Manual VIETRF 2018 Download
Directory Form VIETRF 2018 Download

Thông tin liên lạc

  • Ms. Nhan Lieu
  • Vietnam Int’l Retail and Franchise Show Secretariat
  • 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu W., D. 7
  • +84-09-3451-1953
  • nhanlieu@coex.vn