EXHIBIT AT VIETRF 2017

Tải thông tin

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Triển lãm VIETRF 2016. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu cần thiết cho việc tham gia triển lãm. Riêng Sơ đồ gian hàng VIETRF 2016 và các tài liệu khác, xin liên hệ với BTC để có thêm thông tin.

Form Download
VIETRF 2016 Brochure Download
Đơn đăng kí thuê gian hàng triễn lãm VIETRF 2016 Download
Mẫu điền thông tin cung cấp cho quyển Directory Form
VIETRF 2016
Download
Mẫu đơn thuê tiện ích Mẫu Đơn Thuê Tiện ích
VIETRF 2016
Download
VIETRF 2016 Danh Sách thành viên công ty tham gia công tác triển lãm Download
Đơn điền tên công ty lên bảng hiệu Download
Đơn đăng kí tham dự hội thảo VIETRF 2016 Download
Danh sách đơn vị triển lãm VIETRF 2016 Download
Sơ đồ gian hàng VIETRF 2016 Download
Đơn đăng kí tham gia chương trình giao thương 1:1 Download

Thông tin liên lạc

  • Ms. Nhan Lieu
  • Vietnam Int’l Retail and Franchise Show Secretariat
  • 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu W., D. 7
  • +84-09-3451-1953
  • nhanlieu@coex.vn