MEDIA COVERAGE

Hình ảnh triển lãm

2016
mg_9059mg_9262mg_8951

2016

VIETRF 2016

2015
a1a2a3

2015

VIETRF 2015

2014
m1-311004-427m1-311004-426m1-311004-425

2014

VIETRF 2014

2013
img_60876img_59345img_59317

2013

VIETRF 2013

2012
img_22175-limg_22294-limg_22295-l

2012

VIETSF 2012

Hình ảnh và Video

VIETRF
2014

VIETRF
2013

VIETRF 2013
(phiên bản 10 phút)