VISIT VIETRF 2017

Tham gia Hội thảo

Chương trình Hội thảo tại VIETRF là nơi  hội chia sẻ những thông tin bổ ích để xâm nhập vào thị trường nhượng quyền Việt Nam đầy sôi động.

Tin tức

Chương trình hội thảo tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ các chuyên gia pháp luật, tài chính, bất động sản, bán lẻ, và các khu vực khác để nhận được thông tin chi tiết và bổ ích về các chuyên đề trên trong thị trường hiện thời tại Việt Nam.

Song song với nội dung triễn lãm, Hội thảo về chủ đề Bán lẻ và Nhượng quyền thương hiệu sẽ được diễn ra xuyên suốt triễn lãm với các nội dung vô cùng hấp dẫn.

DANH KHÁCH THAM DỰ HỘI THẢO THÁNG 13/09/2018 – CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI.