By
In Seminar

Chương trình Hội thảo tại VIETRF 2015 là cơ hội thu thập thông tin bổ ích để xâm nhập vào thị trường Việt Nam đầy sôi động

Chương trình hội thảo cho phép các công ty gặp gỡ với các chuyên gia pháp luật, tài chính, bất động sản, bán lẻ, và các lĩnh vực khác và nhận thông tin hữu ích về thị trường nhượng quyền thương hiệu và bán lẻ tại Việt Nam cùng với những thông tin chung về thị trường kinh tế tại Việt Nam.

Các chương trình hội thảo sẽ được thực hiện trong suốt thời gian triển lãm.

Để xem thông tin về Chương trình hội thảo VIETRF 2014 xin nhấn vào đây. Seminar Schedule OFFICIAL

Chương trình hội thảo VIETRF 2015 sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

                               

          f