VISIT VIETRF 2018

Tải thông tin

Cảm ơn sự quan tâm của bạn với Chương trình triển lãm VIETRF. Tại đây bạn có thể tải về những thông tin cần thiết phục vụ cho việc tham quan của bạn.

Hẹn gặp bạn tại chương trình triển lãm Nhượng quyền Thương hiệu và Ngành Bán lẻ 2018, vào 01 tháng 11 – ngày 03 tháng 11, 2018 tại SECC.

Quý khách khi cần thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Ban Tổ chức.

Form
VIETRF 2018 Brochure (Eng) Download
Tham gia Giao thương Trực tiếp 1:1 Download
Đơn đăng ký Hội thảo 2018 Download
Sơ đồ Gian hàng 2018 Download

Thông tin liên lạc

  • Ms. Nhan Lieu
  • Việt Nam
  • 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu W., D. 7
  • +84-09-3451-1953
  • nhanlieu@coex.vn