VISIT VIETRF 2017

Tải thông tin

Cảm ơn sự quan tâm của bạn với Chương trình triển lãm VIETRF. Tại đây bạn có thể tải về những thông tin cần thiết phục vụ cho việc tham quan của bạn.

Hẹn gặp bạn tại chương trình triển lãm Nhượng quyền Thương hiệu và Ngành Bán lẻ 2017, vào 01 tháng 6 – ngày 03 tháng 6, 2017 tại SECC.

Quý khách khi cần thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Ban Tổ chức.

Form
VIETRF 2016 Brochure (Eng) Download
Tham gia Giao thương Trực tiếp 1:1 Download
Đơn đăng ký Hội thảo 2016 Download
Sơ đồ Gian hàng 2016 Download

Thông tin liên lạc

  • Ms. Nhan Lieu
  • Việt Nam
  • 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu W., D. 7
  • +84-09-3451-1953
  • nhanlieu@coex.vn