VISIT VIETRF 2017

Đăng ký tham quan

Đăng ký trực tuyến trên website và chương trình đăng ký trực tuyến sẽ khép lại vào ngày 01 tháng 6, 2017.

Đăng ký Trực tuyến

  • Quí khách đăng ký trực tuyến sẽ nhận được email xác nhận từ hệ thống hoặc từ Ban Tổ chức.
  • Quí khách cần mang theo danh thiếp khi đến nhận Thẻ tham quan tại quầy đăng ký trong khu vực sảnh chính của tòa nhà, thẻ đã được in sẵn dành cho Khách tham quan đăng ký trực tuyến
  • Thời gian nhận thẻ tham quan diễn ra suốt thời gian triển lãm và kết thúc vào 16:30 hằng ngày.

Những ưu đãi dành cho Khách tham quan Đăng kí Trực tuyến:

  • Việc vào cổng diễn ra nhanh chóng
  • Quí khách được nhận quyển Hướng dẫn và Thông tin Triển lãm VIETRF 2017

Đăng ký tham quan tại quầy

Quí khách tham quan không đăng ký tham quan trực tuyến trên website chương trình sẽ có thể đăng kí trực tiếp tại Quầy Đăng ký trong suốt thời gian diễn ra triển lãm đến 4:30 chiều mỗi ngày.

Quí khách tham quan nhất thiết điền vào phiếu thông tin đã cung cấp tại quầy, và cung cấp danh thiếp. Trong một số trường hợp đặc biệt, Ban Tổ chức có quyền kiểm tra Chứng minh thư của quí khách để xác nhận thông tin.

Quầy Đăng ký sẽ được bố trí ngay sảnh chính của khu vực triển lãm.

Các cá nhân hoạt động trong ngành nghề không liên quan hoặc trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được vào khu vực triển lãm vào các ngày 01 tháng 6 (Thứ năm) và ngày 02 tháng 6 (Thứ sáu).

Ngày / Giờ mở cửa

Ngày 01/06 đến 03/06/2017
10:00 – 17:00

Chi phí

MIỄN PHÍ!

Visitor Pre-Registration

    RETAIL
    FRANCHISE