Exhibitors

26 October, 2019

JMT Asia Group

Chúngg tôi là công ty chuyên phân phối độc quyền các sản phẩm tinh dầu và mỹ phẩm thương hiệu Nhật Bản.

Contact

VIETNAM

Ms. Nhan Liêu: +84-93451-1953

  • nhann.coex@gmail.com

 

KOREA/INTERNATIONAL

Mr. Leo Song (송준우) : +82-2-6000-8127

  • junussong@coex.co.kr

 

 

TAIWAN & CHINA

Ms. Camille Chen: +886-2-2749-34681 | +86-13910485231

  • twcchen@gmail.com

Sign up for Enews-letter

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain