12 October, 2019

Sunpower (NANTAO CAFE)

An toàn và vệ sinh là giá trị cốt lõi của chúng tôi.
Hương vị thơm ngon là mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi.
NanTao Cafe Xuất xứ từ Nhà bếp Cà Phê Châu Á kết hợp công nghệ cà phê Đài Loan

Dịch vụ của chúng tôi
  • Sản xuất sản phẩm cà phê
  • Thiết kế và sản xuất thiết bị cà phê
  • Đại lý máy pha cà phê
  • Có Chứng nhận Quốc tế và tư vấn mở cửa hàng
  • Được tổ chức bởi City & guilds Giải thưởng quốc tế trong kỹ năng Barista

연락

베트남

Ms. Nhan Liêu: +84-93451-1953

  • nhann.coex@gmail.com

 

한국

Ms. Won Choi: +82-2-6000-8127

  • wjchoi@coex.co.kr

 

대만과 중국

Ms. Camille Chen:

  • +886-2-2749-34681 | +86-13910485231
  • twcchen@gmail.com

뉴스 레터 신청

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain