Hội thảo: do Coex Việt Nam phối hợp với Retail and Franchise Asia thực hiện nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gặp gỡ các chuyên gia pháp luật, tài chính, bất động sản, bán lẻ, và các lĩnh vực khác để cập nhập những thông tin thị trường bổ ích liên quan đến ngành Bán lẻ và Nhượng Quyền

main_banner_new

  • Ngày:   Thứ sáu, ngày 02/06/2017
  • Địa điểm: SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM
  • Diễn giả: Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch HĐQT – Công ty Retail & Franchise Asia

Nội dung:

  • Thử thách & giải pháp quản trị vận hành trong hệ thống nhượng quyền
  • Giới thiệu 4 mô hình nhượng quyền tiềm năng
  • Đào tạo đối tác nhận quyền – Chương trình & nội dung cần lưu ý
  • Marketing cho hệ thống nhượng quyền – Như thế nào là đủ?
  • Phát triển nhượng quyền – Tìm đối tác thế nào và ở đâu?

enews 1

enews 2

enews 3

enews 4