Mix ‘N’ Match Co., Ltd.

Mix ‘N’ Match Co., Ltd. Website: http://www.cocoduckgallery.com/ Room 501A, Lee V/ai Commercial Building,5lfl, 1 -3, Hart Avenue, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong. Mix ‘N’ Match Company Limited was established 1976 as Manufacturer Importer/Exporter of Genuine Leather Goods, Shoes, Jackets and Clothing and other Accessories. We produced in our factory in Dongguan, China and now starting our own […]

Xem thêm

samsung

Improving the Modern Shopping Experience The shopping experience has evolved through the years, becoming mostly online transactions as opposed to in-store shopping. Although buying online is convenient, the instant satisfaction of purchasing something in the store is missing, as well as the face-to-face interactions with store associates. To make the most of this customer experience, […]

Xem thêm

Arkki

Giới thiệu về Arkki Arkki là Trường giáo dục Kỹ năng và Tư duy sáng tạo cho trẻ em thông qua các dự án kiến trúc. Ra đời ở Phần Lan từ năm 1993, Arkki đã tổ chức hàng ngàn chương trình giáo dục cho cho hơn 20,000 trẻ em ở hơn 20 nước trên […]

Xem thêm

VU ANH J.S.C

Tích hợp công nghệ vào hệ thống bán lẻ: VuFood chứng minh không điều gì là không thể xảy ra Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, người ta chứng minh rằng robot không thể thay thế con người, đặc biệt trong kinh doanh ngành F&B – thực phẩm đồ uống, trí tuệ nhân tạo […]

Xem thêm

Gustavo Gano

GUSTAVO GANO는 여성, 남성, 어린이를 위한 캐주얼 스타일 의류제품을 제공하는 젊고 빠르게 발전하는 이탈리아 브랜드입니다. 저희는 주로 베트남에서 유럽으로 제품을 수출합니다. 수년간의 경험을 통해, 저희는 높은 품질과 매력적인 가격의 균형점을 찾았습니다. GUSTAVO GANO는 품질과 사용을 보장하기 위해 많은 테스트를 통과한 직물의 품질, 절단, 장식 등에 관심을 기울였습니다. 저희의 모든 브랜드에는 CR 인증서가 있어 신생아를 포함한 모든 연령대가 안전하게 […]

Xem thêm

Morning Chicken Crowing

  TST 국제 마케팅 기업이 대만에 다양한 종류의 레스토랑 프렌차이즈를 운영하고 있습니다. 우리는 고객들이 우리의 음식을 즐겨 먹고, 세계에 행복을 주는 것을 목표로 합니다. 웹 사이트:http://www.morningchicken.com.tw/

Xem thêm

PROWILL TECHNOLOGY

Prowill Technology는 2000년에 설립되었으며 바코드 하드웨어와 소프트웨어 전문가들로 구성되어있습니다. 저희는 바코드 프린터, 열 수신 프린터, 1D/2D 맞춤 바코드 스캐너를 전문적으로 판매합니다. 그리고 저희 기업은 고객의 편의를 위해 라벨이나 종이 같은 소모품도 판매합니다. Prowill의 핵심 가치는 고품질의 제품을 소비자들에게 맞춤화된 서비스로 제공하는 것입니다. 아이템 소개 : 바코드 스캐너, POS, 열수신 프린터, 열라벨 프린터 웹 사이트: www.prowill.com.tw  

Xem thêm

Phistek Inc.

Phistek는 POS기 사용을 위해 모니터 설계와 제조를 전문적으로 하는 기업입니다. 저희 제품은 7인치에서 15인치 모니터가 있으며 VGA, USB, HDMI 신호를 선택하여 입력할 수 있습니다. P. CAP 터치 방식은 대부분의 모델에서 사용할 수 있다. 제품 소개: 소매업체를 위한 POS기 모니터 웹 사이트: www.phistek.com

Xem thêm

JMT Asia Group

Chúngg tôi là công ty chuyên phân phối độc quyền các sản phẩm tinh dầu và mỹ phẩm thương hiệu Nhật Bản.

Xem thêm

SHH, DO NOT CALL “FRANCHISE” – REDFRANCHISE

Under the laws of many countries provided franchise registration before doing a franchise business, with certain conditions adherent. Vietnam is one of those countries. During the long journey of giving legal advice for franchise business, we notice that many people don’t aware about this condition, unfortunately; while some other-knowing about that saying like: “Well, we […]

Xem thêm

Thailand Franchise & Business Opportunities 2020

Thailand Franchise & Business Opportunities 2020, ASEAN’s No. 1 franchise and business opportunities show, will take place on October 14-17 at BITEC, Bangkok, Thailand. Countdown for BEST Franchise Exhibition How can I grow my money ? How do I choose a franchise? How many choices do I have? How can I meet many franchise brand […]

Xem thêm

KẾT QUẢ TRIỂN LÃM VIETRF 2018

Triển lãm Quốc tế Công nghệ cửa hàng và Nhượng quyền thương hiệu – VIETRF 2018 đã thu hút sự tham gia của 150 mô hình nhượng quyền thương hiệu, 50 doanh nghiệp về thiết bị – công nghệ cửa hàng đến từ 14 quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, […]

Xem thêm

동영상

동영상

VIETRF 2023
소개 바로가기
117 개사


부스


14 개국


13,018


참가 후기

Mr. Ngo Van Tuoi

SAMSUNG

"이 전시회는 베트남 업체와 젊은 사람들이 베트남 유통시장을 이해하고 관계를 형성할 수 있는 아주 좋은 자리라고 생각합니다. 전시회 기간 3일 동안 삼성은 고객들로부터 수많은 긍정적인 피드백을 받을 수 있었습니다. 다음 전시회에도 참가할 예정입니다."

Mr. Pham Thanh Nhan

Viva Star Coffee

"현재 베트남 프랜차이즈 시장은 최고로 떠오르는 시장입니다. 저희 비바스타 커피는 이번 전시회를 두 번째 참가했습니다. 지난 전시회에서 아주 훌륭한 성과를 얻었기에 이번 전시회도 참가를 결정했습니다. 저희가 전시회를 통해서 지금과 같은 성과와 고객층을 확보할 수 있다면 앞으로 계속해서 참석할 예정입니다."

Mr. Bryan Loo

CEO & Founder | TEALIVE

"베트남국제리테일프랜차이즈쇼 (VIETRF)는 플랫폼으로써 Tealive가 베트남에 브랜드 노출을 하는 데에 큰 역할을 했다고 생각합니다. 전시회 참가 이후 베트남 전역에서 Tealive의 프랜차이즈를 요구하는 사람들이 늘어났기 때문입니다. 베트남 바이어뿐만 아니라 다양한 국가와 지역 바이어들도 만날 수 있었습니다. 그들에게서도 수많은 프랜차이즈 문의를 받았습니다. 내년에도 꼭 참가하고 싶습니다."

Mr. Nguyen Thai Duong

Trưởng phòng Marketing | IPOS.VN

"VIETRF 2018은 기대 이상이었습니다. 전문 주최자, 파트너, 참가업체, 그리고 고객분들까지도 저희 부스를 방문했습니다. 저희는 다양한 고객군을 만나 그들의 진정한 니즈를 발견할 수 있었고, 고객들에게서 회사 제품에 대한 많은 문의를 받을 수 있었습니다."

Ms. Vo Nguyen Bach Yen Thu

Event Manager | Haravan

"VIETRF 전시회에 3일 동안 참가하면서 다양한 국가의 참여 업체들을 만나 더 정확한 고객층을 타깃할 수 있었습니다. 특히 e-commerce 관련 종사자들을 많이 만날 수 있었습니다."

미디어 파트너

연락

베트남

Ms. Tran Anh Thu (Janny): +84 (0)936 120 196 (Mobile, Zalo) / +44 (0)7511 782 926 (WhatsApp, WeChat)

  • trananhthu@coex.vn

 

한국/해외

Mr. Leo Song (송준우) : +82-2-6000-8127

  • junussong@coex.co.kr

 

 

대만과 중국

Ms. Camille Chen:

  • +886-2-2749-34681 | +86-13910485231
  • twcchen@gmail.com

뉴스 레터 신청

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain