TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH BÁN LẺ & NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU LẦN THỨ 10

Thời gian

01/11 đến 03/11/2018
Thứ Năm đến thứ Bảy

Địa điểm

SECC
HCMC, Việt Nam

Liên hệ

[email protected]

+84-9345-11953

[email protected]
+82-2-6000-8138

ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM 2017

265 Công ty
309 Gian hàng

Đăng ký gian hàng

KHÁCH THAM QUAN 2017

31,992 Khách Tham Quan
đến từ 24 Quốc gia

Đăng ký trực tuyến