Chương trình duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực
Bán lẻ chuyên nghiệp và Nhượng quyền Thương hiệu

Thời gian

01/06 đến 03/06/2017
Thứ Năm đến thứ Bảy

Địa điểm

SECC
HCMC, Việt Nam

Liên hệ

[email protected]

+84-9345-11953

[email protected]
+82-2-6000-8138

Chương Trình Giao Thương

Đăng Kí Giao Thương
Kết Nối Các Doanh Nghiệp

“Phát triển Kinh doanh”

Khách Tham quan

ĐĂNG KÍ THAM QUAN
MIỄN PHÍ!

Đăng ký trực tuyến