Triển Lãm Quốc tế

Công Nghệ Cửa hàng & Nhượng Quyền Thương Hiệu tại Việt Nam

Dates

Thứ Năm (01/11) – Thứ Bảy (03/11)
10:00AM – 5:00PM

Venue

SECC
HCMC, Vietnam

Contact us

[email protected]
+82-2-6000-1434(Korea)
+84-8-2221-7621(Vietnam)
+886-2-2749-3468(Taiwan)

Đơn vị Triển lãm (2018)

300 Đơn vị Triển lãm,
500 Gian hàng

“Nâng cao Giá trị Doanh Nghiệp tại VIETRF lần thứ 10”

Khách Tham Quan (2018)

30,000 Khách Tham Quan,
Từ 24 Quốc Gia

“Đăng Ký Tham Quan”

Triển lãm Quốc tế Công Nghệ Cửa Hàng & Nhượng Quyền Thương Hiệu tại Việt Nam (VIETRF)