Exhibitors

23 October, 2019

VTL-SOLUTIONS

VTL-Solutions Limited là một trong những công ty dẫn đầu thị trường trong phát triển hệ thống / ứng dụng di động trên nhiều nền tảng có trụ sở tại Hồng Kông. Chúng tôi cung cấp các loại ứng dụng / hệ thống khác nhau cho các trường hợp doanh nghiệp, tiếp thị, bán lẻ, xuất bản và giáo dục ở cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Chúng tôi chuyên về công nghệ di động mới nhất bao gồm IOT. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo và sáng tạo có thể mang lại cho chúng tôi năng suất làm việc nâng cao và sinh hoạt tốt hơn.

Website: https://www.vtl-vtl.com

 

Contact

VIETNAM

Ms. Tran Anh Thu (Janny):+84 (0)936 120 196 (Mobile, Zalo) / +44 (0)7511 782 926 (WhatsApp, WeChat)

  • trananhthu@coex.vn

 

KOREA/INTERNATIONAL

Mr. Leo Song (송준우) : +82-2-6000-8127

  • junussong@coex.co.kr

 

 

TAIWAN & CHINA

Ms. Camille Chen: +886-2-2749-34681 | +86-13910485231

  • twcchen@gmail.com

Sign up for Enews-letter

mySQL dummy tracking - This is a Whitelist Signature for verification to Mona Media domain