Chương trình duy nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực
Bán lẻ chuyên nghiệp và Nhượng quyền Thương hiệu

Thời gian

01/06 đến 03/06/2017
Thứ Năm đến thứ Bảy

Địa điểm

SECC
HCMC, Việt Nam

Liên hệ

[email protected]

+84-9345-11953

[email protected]
+82-2-6000-8138

Đơn vị Triển lãm

37,600 Khách tham
quan thương mại

“Phát triển Kinh doanh”

Khách Tham quan

ĐĂNG KÍ THAM QUAN
MIỄN PHÍ!

Đăng ký trực tuyến

Hẹn gặp tại Triển lãm VIETRF 2017
Từ ngày 01 tháng 6 – ngày 03 tháng 6, 2017 tại SECC

banner-1-jpg